XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 3 września 2020 r.

1. Głosowanie uchwały w sprawie:  utworzenia z miastem Gnieznem spółki pod firmą Stolica eXperymentu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Głosowanie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego

3. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźneińskiego na lata 2020-2031

4. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnienskiego w 2020 roku