Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej III kadencja (2006 - 2010)

Plan pracy KZOSiAZ na rok 2010

Plan pracy KZOSiAZ na rok 2009

Plan pracy KZOSiAZ na rok 2008