Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu III kadencja (2006 - 2010)

Plan pracy KOKiS na rok 2010

Plan Pracy KOKiS na rok 2009

Plan Pracy KOKiS na rok 2008