Zwołanie XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XII sesja Rady Powiatu 29.09.2011