Zwołanie II sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

II sesja Rady Powiatu 16 grudnia 2010 r.