Zwołanie I sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

I sesja Rady Powiatu 1 grudnia 2010 r.