Zwołanie III sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

III sesja Rady Powiatu 29 grudnia 2010 r.