Zwołanie VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VI sesja Rady Powiatu 31 marca 2011 r.