Zwołanie nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna VII sesja Rady Powiatu 14.04.2011