Zwołanie nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XV sesja Rady Powiatu 9.12.2011