Radni II kadencji

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Nadoliński

Wiceprzewodniczący Rady
Zdzisław Kujawa

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Szóstak

Błaszak Eugeniusz

Borkowicz Kazimierz

Chlasta Krystyna

Dubis Marcin

Dziel Bolesław
członek Zarządu Powiatu

Gorzelańczyk Jan

Gościniak Telesfor
Wicestarosta

Hoffman Zbigniew

Imbierowicz Jerzy

Jaworski Wojciech

Kostka Tadeusz

Kowalski Jacek
Starosta

Maciejewska Teresa

Ostrowski Krzysztof

Rasała Jan

Socha Jan
członek Zarządu Powiatu

Staszczak Piotr

Stopczyński Hieronim

Ślimak Stefan

Wasiniewski Bogumił

Webner Waldemar

Winiarska Danuta

Witkowski Józef

Zdrojewski Zenon