Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon : 61 424 07 41
faks :     61 424 07 41
 
Biuro Obsługi Interesanta
tel./fax: 61 424 07 41

strona www: 
https://www.powiat-gniezno.pl

e-mail: 
starostwo@powiat-gniezno.pl 

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP:
/SPGNIEZNO/SkrytkaESP


W Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie znajdują się również stanowiska do
bezpośredniej obsługi klienta:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Wydział Architektury i Budownictwa.
__________________________________________________________________________________

Starosta bądź wyznaczony przez niego Członek Zarządu, przyjmują interesantów w sprawie skarg i 
wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 13/06
 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 04.

__________________________________________________________________________________

Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu 
Pani Aleksandra Piątkowska-Radom
telefon: 61 424 07 15
e-mail: aleksandra.piatkowska-radom@powiat-gniezno.pl 


Biuro Rady
Dyrektor
Pani Anna Ciesielska
telefon: 61 424 07 18
e-mail: 
anna.ciesielska@powiat-gniezno.pl 
 
Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak
telefon: 61 424 07 30
e-mail: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl 


Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl 


Wydział Finansów
Dyrektor
Pani Monika Michalak-Plewako
telefon: 61 424 07 29
e-mail: monika.michalak-plewako@powiat-gniezno.pl


Wydział Promocji i Turystyki
p.o. Dyrektor
Pan Robert Bazułka 
telefon: 61 424 66 96
e-mail: robert.bazulka@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl 


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska 
telefon: 61 424 66 95
e-mail: monika.boruszewska@powiat-gniezno.pl


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Z-ca Dyrektora
Pani Daria Danik
telefon: 61 424 66 98
e-mail: daria.danik@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pan Bogumił Haremza
telefon: 61 424 07 95
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz
telefon: 61 424 07 27
e-mail: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl


Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Janusz Winiarski
telefon: 61 424 07 35
e-mail: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dyrektor
Pan Wojciech Krawczyk
telefon: 61 424 07 07
e-mail: wojciech.krawczyk@powiat-gniezno.pl


Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zastępca Dyrektora
Pan Sławomir Macioł
telefon: 61 424 66 61
e-mail: slawomir.maciol@powiat-gniezno.plWydział Edukacji i Sportu
Dyrektor
Pan Łukasz Kaszyński
telefon: 61 424 07 46
e-mail: lukasz.kaszynski@powiat-gniezno.pl
 
Wydział Inwestycji
p.o. Dyrektor
Pan Jerzy Krzymiński
telefon: 61 424 66 97
e-mail: jerzy.krzyminski@powiat-gniezno.pl 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak
telefon: 61 424 66 10
e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl


 

Inspektor ds. kontroli tel. 61 424 07 97

Audytor wewnętrzny  tel. 61 424 07 97

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach tel. 61 428 10 25

Geolog powiatowy tel. 61 424 07 36

Geodeta powiatowy tel. 61 426 46 88 w. 40

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 61 424 07 26

Inspektor Ochrony Danych tel. 61 424 07 97

 

Aktualny Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - uchwała nr 117/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego: