Regulamin organizacyjny

Podstawowym dokumentem regulującym organizację  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie jest Statut.